toTop

Zeg 'nee' tegen grensoverschrijdend gedrag!

02-10-2019 |

Regelmatig halen berichten het nieuws over wangedrag van trainers, coaches of begeleiders dat jarenlang kan plaatsvinden. Intimidatie, een intieme relatie of misbruik tussen een coach, trainer of begeleider en de sporter blijven buiten het zicht en de ingrijpende gevolgen worden pas na jaren herkend. Om dit een halt toe te roepen komen NOC*NSF en de daarbij aangesloten sportbonden waaronder ook de Taekwondo Bond Nederland in actie.


Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn:

  • seksuele intimidatie
  • seksueel misbruik
  • doping
  • matchfixing
  • agressie

 
Meldplicht bij (redelijk vermoeden van) seksuele intimidatie en misbruik

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft in het tuchtreglement opgenomen dat  begeleiders binnen de sport en degenen die voor die begeleiding verantwoordelijk zijn zoals onder meer bestuurders een meldplicht hebben bij een (redelijk vermoeden van) seksuele intimidatie en misbruik. Bestuurders en begeleiders bij een taekwondoclub, -vereniging, sportschool of de bond zijn verplicht om een melding te maken wanneer zij dergelijk grensoverschrijdend gedrag vermoeden.


Ook leden binnen de TBN hebben verantwoordelijkheid

Vermoed je seksueel misbruik, intimidatie of bijvoorbeeld agressie? Kijk niet de andere kant op maar meld het bij de vertrouwenscontactpersonen van de TBN:


Annelies van der Molen

Jos Louter

a.vandermolen@taekwondobond.nl 

T: 023-564 11 73

j.louter@taekwondobond.nl

 T: 0252-68 61 59

 

Het NOC*NSF heeft ook een online meldpunt: Centrum Veilige Sport om een melding van grensoverschrijdend gedrag te doen. Hier is ook meer informatie te vinden over preventie en over het doen van een melding.

 

naar nieuwsoverzicht...