Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit zeven zeer betrokken en enthousiaste leden. Elke maand komen zij bij elkaar om onder andere de financiële en organisatorische zaken binnen de vereniging te bespreken. Eens per jaar - meestal eind maart - doen ze hier verslag van tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenjaarvergadering. 

Is er iets dat je met hen wilt bespreken? Spreek ze gerust aan tijdens een van de trainingen of neem contact met hen op. Onze bestuursleden zijn: